Nurelle D

Suzbijanje štetočina u usevu/zasadu : jabuka, kruška, krompir, uljana repica, šećerna repa
Klasa: Insekticid koji deluje kontaktno i inhalaciono.

Aktivna materija: Hlorpirifos 500 g/l + Cipermetrin 50 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 100ml, 1l

Proizvođač: Agriphar

Karenca: 21 – krompir; 28 – voće, šećerna repa; 42 dana – ostali ratarski usevi; 56 dana – uljana repica

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Jabuka 1. 0,075 – 0,1% (7,5-10 ml u 10 l vode),
2. 0,1-0,15% (10-15 ml u 10l vode)
1. Tretirati na početku formiranja kolonija vaši,
2. Tretirati pre ubušivanja gusenice (C. pomonella)
Krompir 0,5-0,9 l/ha (5-9 ml na 100 m²) Tretirati na početku pojave larvi krompirove zlatice
Kruška 1. 0,075 – 0,1% (7,5-10 ml u 10 l vode),
2. 0,1-0,15% (10-15 ml u 10l vode)
1. Tretirati na početku formiranja kolonija vaši,
2. Tretirati pre ubušivanja gusenice (C. pomonella)
Uljana repica 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m²) ili
0,75-1l/ha (7,5-10 ml na 100 m²)
Tretirati na početku pojave imaga
Šećerna repa 1-1,5 l/ha (10-15 ml na100 m²) Tretiranjem pre ubušivanja gusenica u plodove

Mehanizam delovanja:

Nurelle D je nesistemični insekticid koji predstavlja kombinaciju dve aktivne materije – Hlorpirifos (grupa Organofosfata, inhibitor holinesteraze) i Cipermetrin (grupa Piretroida, remeti protok Na+ jona kroz nervnu membranu). Deluje kontaktno i inhalaciono.

Spektar delovanja:

Namenjen je suzbijanju: :
1 zelene jabučne vaši (Aphis pomi )
2 crne kruškine vaši (Anuraphis farfarae )
3 pepeljaste vaši (Dysaphis plantaginea )
4 jabučnog crva (Cydia pomonella )
5 krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata )
6 repine pipe (Bothynoderes punctiventris )
7 lisne sovice (Mamestra brassicae )
8 repičinog sjajnika (Meligethes aeneus )

PREPORUKE I NAPOMENE:
Može biti fitotoksičan za sortu jabuke Zlatni delišes u uslovima visoke vlažnosti i temperature. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Preparat primenjivati za suzbijanje krompirove zlatice u lokalitetima gde nije utvrđena rezistentnost na piretroide i organofosfate.

MBT: 1 za suzbijanje krompirove zlatice, 2 za ostale namene
KARENCA: 21 dan – krompir; 28 dana – voće, šećerna repa; 42 dana – ostali ratarski usevi;56 dana – uljana repica
MDK(mg/kg): 0,05 – jabuka, kruška, š.repa, uljana repica; Cipermetrin: 1,0 – jabuka kruška,š.repa; 0,2 – uljana repica; 0,05 – krompir

Insekticidi

Agromarket