Osica lucerkine mahune – Bruchophagus roddi

Štetna larva koja se hrani sadržajem semenke u toku svog razvoja.

osica lucerkine mahune - napad

Životni ciklus : Ima 3-4 generacije godišnje kod nas. Najčešće larva a ređe lutka poslednje generacije prezimljava u semenkama biljke hraniteljke u skladištu ili u polju. Osice lete u proleće pri prvoj pojavi cvetova lucerke, na kojima se hrani. Njihov životni vek je kratak i traje maksimalno mesec dana. Ženka polaže jaja u tek zametnute mahune. Postavi ih tako što ih postavi na ivici mahune i pričvršćuje se tarsusima za njene strane, probija je legalicom i izbacuje jaje u tek formiranu semenku. Embrionalno razviće traje nekoliko dana i iz jaja se pile larve koje čitavo razviće provode u semenci. Za to vreme ona se hrani sadržajem semenke, od koje se posle njenog pretvaranja u lutku, ostane samo opna. Na prvi pogled oštećene semenke se razlikuju od zdravih po tamnijoj boji semene opne.

Imago po izlasku iz lutke izgriza okruglasti otvor na semenki i mahuni. Ovi otvori mogu da potvrde prisustvo štetočine. Odmah nakon pojave, ženka počinje sa polaganjem jaja na lucerki ili na drugom samoniklom bilju.

Intezitet napada se utvrđuje pregledom semena lucerke. Na 10-15 kg lucerke uzima se proba od 0,5 kg. Prvo se odvajaju semenke sa vidljivim izlaznim otvorom, a ostatak se potopi u rastvor kuhinjske soli. Semenke sa larvama,lutkama i odraslim insektima plivaju po površini. Odnos između zdravih i napadnutih je intezitet napada i na osnovu ovih podataka dolazi se do podataka o gubitcima.

Hemijsko suzbijanje štetočine treba obavljati u vreme zametanja prvih mahuna.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac