Peak

Klasa: Selektivni herbicid, sa post-em primenom koji se koristi za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu i pšenici

Aktivna materija: Prosulfuron 750 g/kg

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Pakovanje: 10g, 20g

Proizvođač: Syngenta

Karenca: Silažni kukuruz – 14 dana, ostalo – OVP

Plodored: Nakon primene Peak obavezno je duboko oranje. Šećerna repa ne sme se sejati 12 meseci posle primene ovog herbicida. U slučaju ekstremno sušnih godina, sa količinom padavina manjom od 500 mm, ne sme se sejati šećerna repa, suncokret i povrće u narednoj godini

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
kukuruz 20 g/ha + 0,1% Extravon Kukuruz u fazi 3-6 listova
pšenica 20 g/ha + 0,1% Extravon Od trećeg lista pšenice do početka vlatanja

Mehanizam delovanja:

Peak je herbicid iz grupe sulfonilurea koji se usvaja lišćem i korenom. Kreće se naviše i naniže u biljci, inhibira enzim acetolaktat sintetazu (ALS), čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina (valin, leucin, izoleucin). Koristi se po nicanju useva i korova.

Spektar delovanja:

Jednogodišnje uskolisne korovske vrste:
1 Štir obični (Amaranthus retroflexus)
2 štir ljutavi (Amaranthus blitoides)
3 ambrozija (Ambrosia artemisifolia)
4 boca obična (Xantium strumarium)
5 teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)
6 tatula obična (Datura stramonium)
7 gorušica (Sinapis arvensis)
8 suncokret divlji (Helianthus annus)
9 dvornik obični (Poligonyum persicaria)

Preporuke i napomene :

Nije dovoljno efikasan za prilepaču (Galium aparine), ali se može uspešno kombinovati sa preparatima koji je dobro suzbijaju (Mustang, Lodin). U uslovima veće zaraženosti pala- midom (Cirsium arvense) i pepeljugom (Chenopodium album) može se kombinovati sa drugim herbicidima (Mustang, agroDimark). Ne deluje na pomoćnicu (Solanum nigrum). Zbog niske cene, različite kombinacije u cilju proširenja spektra delovanja, potpuno su ekonomski prihvatljive.

MBT: 1

MDK(mg/kg): 0,05 – kukuruz; 0,02 – pšenica

Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket