Pegavost uljane repice – Alternaria spp.

Uljanu repicu može napasti Alternaria brassicae, A. brassicicola, A. raphani. Ove vrste se mogu javiti na pojedinoj biljci istovremeno, ali obično, jedna od njih dominira u određenom području.
Simptomi alternarioze na uljanoj repici, relativno su lako uočljivi, i u praksi je dijagnozu, često, moguće postaviti na osnovu vizuelnog pregleda biljaka. Alternaria vrste napadaju nadzemne delove uljane repice u svim fazama razvoja biljke. Na zaraženim delovima biljke javljaju se tamnosive, do gotovo crne, pege.

Na osnovu simptoma nije moguće uočiti koja Alternaria vrsta je uzročnik bolesti, pa se kao dijagnoza, obično, navodi Alternaria spp. Dijagnozu je moguće potvrditi i precizirati u laboratoriji. Simptomatični delovi biljaka mogu se, odmah, pregledati stereomikroskopski, ili mikroskopski, kako bi se pronašle konidije koje se stvaraju na pegama i lezijama.

Zbog svoje veličine, konodije Alternara brassicae, mogu se, izuzetno dobro, uočiti pod stereomikroskopom.

Alternaria vrste dobro rastu na većini hranjivih podloga koje se koriste u mikologiji, pa je ove gljive, sa uljane repice, moguće relativno jednostavno izolovati.

Tekst preuzet sa sajta Poljoberza