Pendistop

Klasa:selektivni herbicid, sa pre-em primenom, namenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovskih vrsta u usevima kukuruza i krompira
Aktivna materija: Pendimetalin 330 g/l
Formulacija : EC – koncentrat za emulziju
Pakovanje:
Proizvođač:
Karenca: OVP – kukuruz, soja, suncokret, duvan, pšenica
Plodored: Bez ograničenja

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Krompir 4,0 – 6,0 l/ha Posle sadnje a pre nicanja useva i korova
Kukuruz 4,0 – 6,0 l/ha Posle setve a pre nicanja useva i korova

Mehanizam delovanja:

Pendistop se usvaja korenom i lišćem biljaka koje klijaju i niču. Sprečava obrazovanje mikrotubula. Obrazuje herbicidni film koji sprečava klijanje i nicanje korova.

Spektar delovanja:

Dobro suzbija:

Jednogodišnje uskolisne korovske vrste :
1 veliki muhar (Echinochloa crus-galli )
2 muharike (Setaria spp .)
3 svračica crvena (Digitaria sanguinalis ).
Jednogodišnji širokolisni korovi:
1 štir (Amaranthus retroflexus )
2 palamida njivska iz semena (Cirsium arvense )
3 pepeljuga obična (Chenopodium album )
4 konica obična (Galinsoga parviflora )
5 broćika lepuša (Galium aparine )
6 tušt obični (Portulaca oleracea )
7 ljutići (Ranunculus spp .)
8 gorušica poljska (Sinapis arvensis )
9 čistac obični (Stachis annua )
10 čestoslavica persijska (Veronica persica )

Suzbija zadovoljavajuće:

Jednogodišnje travne korovske vrste :
1 jednogodišnji mišji repak (Alopecurus myosuroides )
2 stršac obični (Apera spica-venti )
Jednogodišnje širokolisne korovske vrste :
1 loboda obična (Atriplex patula )
2 šilj (Cyperus rotundus )
3 lubeničarka njivska (Hibiscus trionum )
4 kamilica (Matricaria spp .)
5 bulka obična (Papaver rhoeas )
6 dvornici (Polygonum spp .)
7 gorčika obična (Sonchus oleraceus )
8 mišjakinja obična (Stellaria media )
9 stisnuša kravlja (Thlaspi arvense )

PREPORUKE I NAPOMENE:
Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa); na površinama za
proizvodnju mladog luka za salatu, luka iz presadnica, ranih sorti paprike, korenastog povrća; u
staklenicima i plastenicima. U uslovima ekstremne suše može izazvati oštećenja šećerne repe
kao narednog useva. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim
površinama može se sejati samo kukuruz, a nakon tri meseca i ostali usevi za koje je registrovan

MBT: 1
MDK(mg/kg): 0,05 – kukuruz, krompir

Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket