Pepeljasta lisna vaš – Dysaphis plantaginea

Najveće štete nastaju od pljuvačke vaši zbog koje plodovi ostaju sitni ili menjaju karakterističan oblik. Listovi se deformišu, a grane se usled ishrane krive. Na listovima i plodovima se javljaju gljive čađavice.
Zimska jaja su crne boje, dužine oko pola milimetra. Nalaze se pojadinačno u pazuhu pupoljaka, pukotinama grana, a ređe na vrhovima grana. Larve su u početku zelenkasto žute, a kasnije postaju crne. Odrasla vaš je prekrivena beličastim voštanim prahom. Telo krilatih formi je tamno zelene boje sa sjajnom pegom na sredini trbuha. Listovi se jako uvrću (kovrdžaju) i mogu i da se osuše. Naseljeni letorasti ostaju kratki i defomišu se. Plodovi u blizini listova gde se vaši hrane se deformišu, ostaju mali i ne sazrevaju. Vaši intenzivno luče mednu rosu, na kojoj se kasnije razvijaju gljive čađavice.

Žiotni ciklus : Prezimljava u stadijumu jajeta, najčešće na 2-3godišnjim stablima jabuke. Larve izlaze iz jaja u fenofazi B-C po Fleckingeru (početak otvaranja pupoljaka -zeleni vrh).U ovim fenofazama vaši osnivačice se hrane pupoljcima. U vreme cvetanja kolonije mogu biti mnogobrojne.Krilate forme se javljaju od maja i tada preleću na letnjeg domaćina bokvicu ( Plantago spp.)U septembru se vraćaju na jabuku gde polažu zimska jaja.

Suzbijanje : Kritičan broj  je 1-2 zaražena mladara /100 pregledanih , pre cvetanja.Sve agrotehničke mere koje za posledicu imaju dobro zdravstveno stanje voćaka, negativno deluju na brojnost lisnih vaši.Intenzivno nehomogeno đubrenje, gust sklop, nepravilna rezidba i nepravilna primena insekticida za suzbijanje dr.štetočina , a koja je dovela do promene ravnoteže između lisnih vaši i njihovih prirodnih neprijatelja, sve to prouzrokuje  povećanu brojnost lisnih vaši.Za suzbijanje pepeljaste vaši koristiti neki od sl. insekticida:

Nurelle D ( a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,075%-0,1%
Konzul (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,075%-0,1%
Cotnion 25 WG (a.m. azinfos metil) 0,15-0,2%
Pyrinex 48 EC (a.m. hlorpirifos) 1-1,5l/ha

Pripremio i adaptirao : dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćen tekst: “Pepeljasta vaš jabuke” autor: Mira Gašpar,Vesna Durutović ,Svetlana Jovičić preuzeto sa sajta PIS Vojvodine i “Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu jabuke” autori: Prof. dr Aleksa Obradović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Doc. dr Dragan Radivojević, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd Dr Dragan Vajgand, Agroprotekt d.o.o., Sombor Dr Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd