Pepeljasta vaš kruške – Dysaphis pyri

Prva generacija sisanjem oštećuje uglavnom samo vršno lišće. Napadnuto lišće žuti i kovrdža se. Vaši obilno izlučuju mednu rosu što uzrokuje prekrivanje lišća gljivičnim oboljenjima što naglo zaustavlja rast.

Životni ciklus : Ima 3-4 generacije godišnje. Heterecijska je i holociklička vrsta. Primarni domaćin je kruška, a sekundarni vrste iz roda Galium.

Prezimljava u obliku jaja koja su odložena u rane na peteljkama plodova. Prve generacije sišu na vršnom lišću.

Početkom ljeta migrira na zeljaste korove. Početkom septembra krilati oblici se vraćaju na krušku.

Dysaphis pyri

Pripremio i adaptirao: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćen tekst sa sajta: Pinova