Piralis

Klasa: Selektivni, folijarni i zemljišni herbicid, sa post-em primenom, namenjen suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih korovskih vrsta u usevu kukuruza
Aktivna materija: Klopiralid 100 g/l
Formulacija : SL – koncentrovani rastvor
Pakovanje: 300ml, 1l
Proizvođač: Agromarket
Karenca: OVP
Plodored: Na tretiranim površinama, u jesen iste godine i u proleće naredne, ne sme se sejati lucerka, salata, grašak i mrkva.

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Šećerna repa 0,6 – 1,2 l/ha Po nicanju useva šećerne repe

Mehanizam delovanja:

Piralis se usvaja lišćem i korenom, kreće se naviše i naniže u biljci. Nakuplja se u meristemskim tkivima i utiče na procese izduživanja i disanja ćelija što dovodi do nekroze tkiva biljke.

Spektar delovanja:

Jednogodišnji širokolisni korovi:
1 Pelenasta ambrozija (Ambrosia artemisifolia )
2 prstenak poljski (Anthemis arvensis )
4 smrduša (Bifora radians )
5 gorčika (Sonchus oleraceus )
6 tarčužak (Capsella bursa-pastoris )
7 tatula (Datura stramonium )
8 samonikli suncokret (Helianthus annuus )
9 krstica obična (Senecio vulgaris )
10 vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus )
11 kereće grožđe (Solanum nigrum )
12 čičak (Xanthium strumarium )
Višegodišnji širokolisni korovi:
1  palamida njivska (Cirsium arvense )

PREPORUKE I NAPOMENE:
Tretiranje izvesti kada je palamida od faze rozete do visine 10 do 15 cm, kamilica u fazi razvoja
4 do 6 listova, ostali korovi u fazi 2 do 6 listova. Sprečiti zanošenje kapi na susedne parcele pod
suncokretom.

MBT: 1
MDK(mg/kg): 0,1 – šećerna repa

Agromarket