Plamenjača duvana – Peronospora hyoscyami f.sp. tabacina

Simptomi na mladim biljakama: listovi su svetliji i nadignuti sa uvijenim ivicama na dole, na naličju se nalazi bela presvlaka koja može da vuće i na plavkastu boju. Listovi prilegnu za zemlju, osuše se i odumiru.
Na sadnicama se pojavljuju okrugle mutno žute pege, nekada i nekroze 1 – 2 cm. Kasnije se vide hlorotične pege, tkivo odumre i posmeđi. Pege su ograničene žilama, a na naličju se pojavljuje sivo-plava prevlaka. Bolest počinje od donjih listova, pa ide prema gore. Kod jakog napada posmeđe žile lista, stabljika i koren. Ako dođe do suše i velike vrućine biljke se oporave.
Kod sistemične zaraze, drugi oblik zaraze, biljke zakržljaju, lišće deformirano, delovi lista obojeni, berba podbacuje, micelije prorastu čitavu biljku.

EpidemiologijaNa donjoj strani lista se pojavljuju konidiofore s bezbojnim konidijama (plava prevlaka). U napadnutom tkivu nastaju tamne oospore. Konidije klijaju na 3 – 29˚C, optimum je na 18 – 24˚C, a ne klijaju ispod 0˚ ili iznad 30˚C. Primarna zaraza se pojavi ako je temperatura iznad 10˚C.

Za klijanje konidija je potrebna voda na listu najmanje 3 sata, a jaka kiša ih može isprati.

Bolest se širi konidijama – vetrom, insektima i kišom.

Sporulaciju (vreme od zaraze do fruktifikacije) favorizuje izmjenjivanje visokih i niskih temperatura, a traje 7 dana.

Suzbijanje : Nakon berbe počistiti i zaorati ostatke, ne saditi zaražene sadnice, orijentirati prskanje prema izvještajnoj službi, fungicidi (Peronosporicidi) , sistemični fungicidi (metalaksil).

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst: “Fitopatologija” autora: Tisa Vizek