Pokrivena gar ječma – Ustilago hordei

Simptomi se uglavnom ispoljavaju na klasu ječma i metlici ovsa.
Zaraženi klasovi se pojavljuju malo kasnije a zrna zaraženih biljaka pretvorena su u crnu praškastu masu hlamidospora.
Zaraženi klasovi su u uspravnom položaju, a zdravi su blago povijeni zbog punoće zrna.

Suzbijanje : Ova bolest nema nekog ekonomskog značaja, jer se uspešno sprečava dezinfekcijom semena fungicidima :

Fungicidi za tretiranje semena
Real 200FS 25 ml/100 kg semena+975 ml vode
Raxil T 515FS 200ml/100kg semena+800 ml vode
Royal FLO 230 ml/100 kg semena+300 ml vode
Triticit 200 ml/100kg semena+200 ml vode
Orius 25EW 20g/100kg semena+500 ml vode
Akord 060 OD 50ml/100kg semena+500 ml vode
Mankogal S 200g/100kg semena+500 ml vode
Vitavax 200 FF 300ml/100kg semena+600 ml vode
Panoctine 35LS 200ml/100kg semena
Maxim star 25FS 200ml/100kg semena+300 ml vode
Semesan Ekstra100ml/100kg semena+500 ml vode
Dividend M 030 FS200ml/100kg semena

Pokrivena gar ječma

Pripremio : dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćena tabela iz teksta : “Bolesti strnih žita i njihovo suzbijanje” Nikola Ostrogonac dipl ing PSS Subotica