Postalon 90 SC

Suzbijanje bolesti u usevu/zasadu : vinova loza
Klasa: fungicid sistemičnog i preventivnog delovanja

Aktivna materija: Miklobutanil 45 g/l + Kvinoksifen 45 g/l

Formulacija: SC koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 100 ml, 1 l

Proizvođač: Dow AgroSciences

Karenca: 21 dan

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Vinova loza 0,8 – 1,25 l/ha (0,08 – 0,125 %) Tokom vegetacije, od faze pojave trećeg lista(BBCH 14) i nadalje, po potrebi, do faze zatvaranja grozda (BBCH 79)

Mehanizam delovanja:

Postalon 90 SC je sistemični fungicid, kombinacija dve aktivne materije Miklobutanila (triazol), koji ima protektivno, kurativno i eradikativno delovanje i ihhibira sintezu ergosterola te sprečava razvoj gljive i Kvinoksifena (kvinolin), protektantni fungicid koji inhibira rast i mitohondrijalni elektronski transport, kao i biosintezu pirimidina.

Spektar delovanja:

Protektivni, kurativni i eradikativni fungicid namenjen suzbijanju prouzrokovača :
1  pepelnice vinove loze – Uncinula necator

Preporuke i napomene:

Preparat nije fitotoksičan ako se primenjuje prema uputstvu. Ne sme se mešati sa preparatima izrazito baznih osobina. Pri radu sa preparatom treba se pridržavati opštih mera higijensko-tehničke zaštite, koristiti zaštitno odelo, rukavice, naočare i/ili štitnik za lice. Za vreme rada ne sme se jesti, piti niti pušiti. Posle završetka rada ruke i lice dobro oprati.

MBT: 3
KARENCA: 21 dan
MDK(mg/kg): 1,0

Fungicidi

Agromarket