Pravilnik o korišćenju podsticaja za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način korišćenja podsticaja za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja.

Pravo na korišćenje podsticaja za proizvodnju sadnog materijala, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju ima pravno lice i preduzetnik.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) podsticaji za proizvodnju sadnog materijala su plaćanja za podizanje matičnih zasada osnovne kategorije voćaka, vinove loze i hmelja za kupljene sadnice, uključujući i plaćanja za postavljanje mrežanika na matičnim zasadima šljive, kajsije, breskve/nektarine i badema i podloge osnovne kategorije, u iznosu do 2.000.000 dinarapo korisniku;

2) podsticaji za sertifikaciju i klonsku selekciju su plaćanja kroz podršku programima koji se odnose na nabavku opreme, tehničkih sredstava, biljnog materijala, održanje kolekcija i drugo u cilju sertifikacije sadnog materijala i klonske selekcije sorti voćaka, vinove loze i hmelja, u iznosu do 2.000.000 dinara po korisniku.

Podsticaji za proizvodnju sadnog materijala ostvaruju se na osnovu zahteva za korišćenje podsticaja koji se za svaku kalendarsku godinu podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede –Upravi za agrarna plaćanja od 10. juna do 31. avgusta kalendarske godine.

Pravilnik o korišćenju podsticaja za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju

Obrazac zahteva za matične zasade

preuzeto sa : Uprava za agrarna plaćanja