Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje

Pravo na podsticaje ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaje ostvaruje za krave dojilje, starosti preko 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, i to: hereford, šarole, limuzin, aberdin angus, šortorn, belgijsko plavo, kijanina, romanjola, markiđana i blond akviten, koja pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa.

Uz zahtev za podsticaje za krave dojilje podnosi se kopija pasoša za goveda, izvod iz glavne matične evidencije za krave dojilje koje pripadaju tovnim grlima čiste rase za koja se podnosi zahtev overen od strane odgajivačke organizacije, kao i izvod iz evidencije o registraciji gazdinstva i broju životinja na gazdinstvu iz Centralne baze podataka o obeležavanju životinja, izdati i overeni od strane ovlašćene veterinarske organizacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, Hajduk Veljkova 4-6, 15000 Šabac

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se za svaku kalendarsku godinu do 31. januaranaredne godine na Obrascu – Zahtev za podsticaje za krave dojilje za _____ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pravilnik krave dojilje

preuzeto sa : Uprava za agrarna plaćanja