Pravilnik o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja

Ovim pravilnikom bliže se propisuju podsticaji programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanja standarda kvaliteta, koji obuhvataju podršku za investicije u poljoprivrednu proizvodnju kroz podsticanje podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja, i to vrste, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalni iznos po korisniku podsticaja za podizanje proizvodnih zasada.

Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada obuhvataju podršku programima, koji se odnose na:
1 podršku podizanja novih intezivnih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijim gajenja voća; vinove loze i hmelja;sa naslonom;
2 pripremu zemljišta za podizanje proizvodnih zasada

Pravo na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada ostvaruje se tako što pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom, podnosi zahtev na Obrascu – Zahtev za korišćenje podsticaja za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja.

Zahtev se podnosi Upravi za agrarna plaćanja, najkasnije do 31. avgusta tekuće kalendarske godine.

Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na podsticaje podnošenjem samo jednog zahteva, izuzev za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine može se podneti još jedan zahtev u istoj kalendarskoj godini.

Pravilnik voce vinova loza i hmelj

preuzeto sa : Uprava za agrarna plaćanja