Pravilnik o podsticajima za očuvanje biljnih genetičkih resursa

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na održivi ruralni razvoj koji se sprovodi s ciljem unapređenja zaštite životne sredine, i to:

1 programu za očuvanje i održavanje nacionalne ex situ kolekcije u semenu;
2 programu za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa;
3 programu za realizaciju posebnih projekata u oblasti očuvanja biljnih genetičkih resursa.
Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:
1 biljni genetički resursi su one stare sorte i lokalne populacije; uključujući i odomaćene sorte upisane; odnosno brisane iz Registra sorti poljoprivrednog bilja koje vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu; poljoprivrednog bilja (žitarice; krmno bilje; industrijsko bilje) i hortikulturnog bilja (povrtarsko bilje; voćke; vinova loza; hmelj; medicinsko i aromatično bilje) koje se koriste za hranu i poljoprivredu;
2 genetički materijal je bilo koji deo biljke; uključujući reproduktivne ili vegetativne delove za razmnožavanje; kojim se prenose nasledna svojstva;
3 in situ čuvanje je čuvanje genetičkog materijala u ekosistemu ili prirodnom staništu i održavanje i obnavljanje održive populacije vrsta u njihovom prirodnom okruženju i u slučaju gajenih biljnih vrsta na poljoprivrednom gazdinstvu gde su se razvila njihova karakteristična svojstva;
4 ex situ čuvanje je čuvanje genetičkog materijala za poljoprivredu van njegovog prirodnog staništa;
5 ex situ kolekcije su kolekcije genetičkog materijala za poljoprivredu koje se čuvaju izvan njegovog prirodnog staništa;
6 prinova je osnovna jedinica u čuvanju i dokumentovanju biljnih genetičkih resursa koja predstavlja uzorak semena ili sadnog materijala; odnosno grupu biljaka u kolekciji u polju.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja  u periodu od 1. oktobra do 31. oktobra tekuće godine na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za očuvanje biljnih genetičkih resursa za ______ godinu.

Pravilnik biljni geneticki resursi

preuzeto sa : Uprava za agrarna plaćanja