Pravilnik o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa

Podsticaji obuhvataju podršku programu koji se odnosi na održivi ruralni razvoj u cilju unapređenja zaštite životne sredine i očuvanja autohtonih rasa domaćih životinja i to, programu mera za očuvanje životinjskih genetičkih resursa.

Životinjski genetički resursi, u smislu ovog pravilnika, su vrste i rase, odnosno sojevi: podolsko goveče, buša, domaći bivo, domaći-brdski konj, nonius, balkanski magarac, mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka, resavka, pramenka (pirotska, krivovirska, bardoka, lipska, vlaško vitoroga i karakačanska), čokanska cigaja, balkanska koza, živina -somborska kaporka, banatski gološijan i svrljiška kokoš.

 Pravo na podsticaje ostvaruje se tako što lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ovim pravilnikom, podnosi zahtev na Obrascu – Zahtev za podsticajna sredstva za očuvanje životinjskih genetičkih resursa za godinu.

Zahtev se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja,Hajduk Veljkova 4-6, 15000 Šabac do 15. oktobra tekuće godine.

Pravilnik ocuvanje genetickih resursa

preuzeto sa : Uprava za agrarna plaćanja