Pravilnik o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po pojedinoj vrsti mere.

Podsticaji obuhvataju podršku programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta, i to:

1 programu za podršku investicijama za nabavku nove mehanizacije i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju
2 programu za podršku investicijama za opremanje objekata namenjenih stočarskoj proizvodnji
3 programu za podršku investicijama u stočarsku proizvodnju kojima se štiti životna sredina i dobrobit domaćih životinja
4 programu za podršku investicijama u stočarsku proizvodnju za nabavku kvalitetnih priplodnih grla na domaćem i stranom tržištu
5 programu za podršku investicijama za unapređenje prinosa i kvaliteta biljnih kultura.

Podsticaji se ostvaruju na osnovu konkursa koje raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja.

Konkurs sadrži uslove za ostvarivanje prava na podsticaje, dokumentaciju koju je potrebno podneti, kriterijume za rangiranje, rok za podnošenje prijave i druge potrebne informacije.

Pravilnik o podsticajima za primarnu poljoprivrednu proizvodnju

preuzeto sa : Uprava za agrarna plaćanja