Pravilnik o podsticajima za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Sertifikacija, u smislu ovog pravilnika, jeste postupak kontrole i ocenjivanja procesa proizvodnje i dobijenog proizvoda, kao i izdavanje sertifikata kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima  u pogledu proizvodnje i kvaliteta ili izdavanje dokumenta kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje, za proizvode u periodu konverzije u organskoj proizvodnji.

Podsticaji mogu da se koriste ako se uvodi i sertifikuje:
1 sistem upravljanja bezbednošću hrane prema ISO 22000;FSSC 22000;BRC; IFS; GOST-R standardu;
2 dobra poljoprivredna praksa prema GLOBALG.A.P. standardu.
3 sistem kvaliteta hrane prema HALAL standardu
4 sistem kvaliteta hrane prema KOSHER standardu
5 proizvodi dobijeni metodama organske proizvodnje
6 poljoprivredni i prehrambeni proizvodi sa oznakom geografskog porekla

Pravo na podsticaje može da se ostvari ako se podnese zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi. Zahtev može da se podnese jedanput godišnje, od 1. maja do 31. oktobra tekuće godine na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje zaunapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u ________ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Sertifikacija bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

preuzeto sa : Uprava za agrarna plaćanja