Preporuka Agromarketa za zaštitu uljane repice
NAZIV PREPARATA VRSTA PREPARATA KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Glifomark Herbicid 4,0 – 12,0 l/ha Na strništu za suzbijanje korova
Force 1,5 G Insekticid 5,0 – 7,0 kg/ha Unošenje depozitorima sa setvom semena
Focus ultra Herbicid 1,0 – 4,0 l/ha Uskolisni korovi u fazi razvoja 3 do 5 listova, odnosno visine 20 do 30 cm
Kletox Herbicid 0,8 – 2,0 l/ha Korovi u fazi razvoja 3 do 5 listova
Targa super Herbicid 0,5 – 4,0 l/ha Korovi u fazi razvoja 3 do 5 listova
Piralis Herbicid 0,6 – 1,0 l/ha Po nicanju useva šećerne repe
Nurelle D Insekticid 0,75 – 1,0 l/ha Tretiranjem pre ubusivanja gusenica u plodove
Funomil Fungicid 1,0 kg/ha I-po pojavi prvih simptoma, II-15 dana kasnije ,u zavisnosti od uslova za širenje obolenja, I infektivnog potencijala
Vantex 60 CS Fungicid 0,06 l/ha Po pojavi štetočina
Nurelle D Insekticid 1,0 l/ha Tretiranjem pre ubusivanja gusenica u plodove