Preporuka Agromarketa za zaštitu lukovičastog povrća
FENOFAZA VRSTA INTERVENCIJE VREME PRIMENE PREPARAT DOZA/KONCENTRACIJA PRIMENE
Suvo seme Zemljišne štetočine-lukove muve Pre setve Force 0,5 G 12-15 kg/ha
Suvo seme, Arpadžik miruje Korovske biljke Po setvi, pre nicanja *Pendistop 4-6 l/ha
Razvijenih 2-5 listova Iznikli uskolisni i širokolisni korovi Korovi porasta do 10 cm *Linar, *Kletox 1,20-1,80 l/ha, 0,80-0,20 l/ha
Razvijenih 2-5 listova Lukove muve U vreme pojave *Actara 25 WG (uz primenu okvašivača) 0,20 kg/ha
Razvijenih 2-5 listova Plamenjača luka Preventivno (ne primenjivati u mladom luku) Balear 720 EC ili Dithane M 45 (uz primenu okvašivača) 2 l/ha, 2 kg/ha
Razvoj lista i vegetativnog dela Plamenjača luka Preventivno (ne primenjivati u mladom luku) *Ridomil Gold MZ 68 WG (uz primenu okvašivača) 3 kg/ha
Razvoj lista i vegetativnog dela Lukove muve Preventivno ili pri pojavi prvih simptoma (ne primenjivati u mladom luku) Nurelle D (uz primenu okvašivača) 0,10%
Razvoj lista i vegetativnog dela Uskolisni i širokolisni Korovske vrste porasta do 20 cm (ne primenjivati u mladom luku) *Focus Ultra, *Lodin 0,70-4,00 l/ha, 0,80 l/ha
Razvoj vegetativnog dela Plamenjača luka Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma Cuprablau Z Ultra (uz primenu okvašivača) 2,50 kg/ha