Preporuka Agromarketa za zaštitu jagode
FENOFAZA BOLEST/ŠTETOČINE PREPARAT
Početak vegetacije Pegavost lista *Cuprablau Z Ultra (0,35%) ili *Funguran OH (0,30%)
Pred cvetanje Pegavost lista, Lisne vaši *Captan 80 WG (0,20%) + *Vantex 60 SC (60 ml/ha) ili *Afinex 20 SP (0,025%)
Početak cvetanja Pegavost lista, Siva trulež, Jagodin rilaš *Funomil (0,10%) ili Pyrus 400 SC (0,20-0,25%) + *Nurelle D (0,10%)
Period cvetanja Siva trulež *Pyrus 400 SC (0,20-0,25%)
Po cvetanju Siva trulež,Lisne vaši, Jagodin rilaš *Switch 62,5 WG (0,08%) + *Actara 25 WG (200 g/ha) ili *Afinex 20 SP (250 g/ha)
Posle berbe Pegavost lista, Lisne vaši Dithane M 45 (0,25%) + *Nurelle D (0,10%)
Suzbijanje korova Jenogodišnji i višegodišnji uskolisni *Focus Ultra (1,00-3,00 l/ha) ili *Kletox (0,80-2,00 l/ha)
*Pošto na tržištu Srbije nema zvanično registrovanog pesticida za primenu u kupini,to je ovaj program sačinjen na bazi registracije, preporuka i iskustva u zemljama EU