Preporuka Agromarketa za zaštitu kajsije
FENOFAZA BOLEST/ ŠTETOČINE PREPARAT
Bubrenje cvetnih pupoljaka Suzbijanje prezimljujućih organa gljiva i bakterija, Prezimljujuće frme insekata i grinja (jaja) Cuprablau Z Ultra (0,35%) ili Funguran (0,30%) + Nitropol S (1,30%)
Pred cvetanje – roze baloni Monilija cveta, Rešetavost lista, Krastavost plodova, Voćne pipe, Surlaši, Mrazovac Funomil (0,10%) + agroCiram (0,30%) + Vantex (0,10%)
Cvetanje Monilija cveta Cormax (0,05%)
Precvetavanje Monilija ploda, Krastavost ploda, Rešetavost lista, Surlaši, Savijači pupoljaka Balear 720 SC (0,25%) + Reldan 22 EC (0,125%)
Porast plodova – polovina maja Krastavost ploda, Rešetavost lista, Smotavac breskve, Lisne vaši Penncozeb (0,30%) ili Captan 50 WP (0,30%) + Afinex SP (0,025%) + Vin film (0,03%)
Zadnje tretiranje pred berbu – prva polovina juna Trulež ploda, smotavci i druge štetočine Switch 62,5 WG (0,08%) ili Funomil (0,07%) + Vantex (0,01%)
Suzbijanje korova Jednogodišnji i višegodišnji korovi “Hemijsko košenje” Kletox (0,8-2,0 l/ha), Agram (3,0-5,0 l/ha)
Program folijarne ishrane
FENOFAZA PREPARAT (FOLIJARNO) KOLIČINA kg ili l/ha
Roze pupoljak FitoFert Zink Organo 14 + FitoFert HumiStart 1,00 + 4,00
Puno cvetanje FitoFert BorMax 20 + FitoFert HumiStart 1,00 + 4,00
Precvetavanje FitoFert HumiStart 5,00
Plod veličine lešnika FitoFert HumiSuper + FitoFert AminoFlex 3,00 + 2,00
7-10 dana kasnije FitoFert Calcium 15 5,00
7-10 dana kasnije FitoFert Calcium 15 5,00
Plodovi u zrenju FitoFert Calcium Organo 30 3,00
7-10 dana kasnije FitoFert Calcium Organo 30 3,00
Zreli plodovi pred berbu i u toku berbe FitoFert 4:10:40 (2-3 puta) 5,00
Posle berbe FitoFert Zink Organo 14 + FitoFert Mangan Organo 12 + FitoFert HumiStart 1,00 + 1,00 + 3,00
Program fertigacione ishrane
FENOFAZA PREPARAT (FORMULACIJA) KOLIČINA kg ili l/ha
Početak vegetacije FitoFert Kristal 20:20:20 80
Cvetanje FitoFert Kristal 10:40:10 60
Intenzivni porast plodova FitoFert Kristal 24:06:10 80
10-14 dana kasnije FitoFert Kristal Berry 100
Plod pred berbu FitoFert Kristal 04:10:40 80
Zreo plod FitoFert Kristal 10:40:10 30