Preporuka Agromarketa za zaštitu kukuruza
NAZIV PREPARATA VRSTA PREPARATA KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Force 1,5 G Insekticid 5 – 8 kg/ha Unošenje depozitorima sa setvom semena
Bullit Insekticid 0,25 kg na 100 kg semena Prilikom dorade semena
Semafor 20 ST Sredstvo za tretiranje semena 0.3 l na 100 kg semena prilikom dorade ili neposredno pre setve
Acetomark Herbicid 2 – 2,5 l/ha Posle setve a pre nicanja useva (PRE-EM)
Acetohlor 900 Herbicid 1,8 – 2,2 l/ha Posle setve a pre nicanja useva (PRE-EM)
Terbis Herbicid 1,5 – 2,5 l/ha PRE-EM ili POST-EM do faze 3 lista kukuruza
Lodin Herbicid 0,8 – 1,2 l/ha Kukuruz u fazi 3 do 6 listova
Bentamark Herbicid 2,0 – 4,0 l/ha Kukuruz u fazi 3 do 6 listova
AgroDimark Herbicid 0,5 – 0,7 l/ha Kukuruz u fazi 3 do 6 listova
Velox Herbicid 0,5 – 0,8 l/ha Kukuruz u fazi 3-4 lista, korovi u fazi intenzivnog porasta
Mustang Herbicid 0,5 – 0,6 l/ha Do faze 5 razvijenih listova kukuruza (BBCH 00-15)
Callaris Pro + Etalfix Pro Herbicid 20 g/ha + 0,2 l/ha kukuruz u fazi 2 do 6 listova (faze 12-16 BBCH skale)
Motivell Extra 6 OD Herbicid 0,75 l/ha kukuruz u fazi 3 do 6 listova (faze 12-16 BBCH skale)
Motivell Herbicid 1,0 – 1,25 l/ha kukuruz u fazi 2 do 6 listova (faze 12-16 BBCH skale)
Siran 750 WG Herbicid 60-80 g/ha + 0,1% okvašivača Kukuruz u fazi razvoja 2-6 listova (faza 12-16 BBCH – skale), a divlji sirak visinu 15-20 cm
Siran 40 SC Herbicid 1,0 – 1,25 l/ha Kukuruz u fazi 2-6 listova, divlji sirak 15-20cm
Peak 75 WG + Etalfix Pro Herbicid 20 g/ha + 0,20 l/ha Kukuruz u fazi 3-6 listova
FitoFert CORN Biostimulativno đubrivo 5 l/ha Od 3 – 6 listova.Koristi se u ranim fazama razvoja kao i u stresnim uslovima (hladnoća, visoka temperatura, oštećenja)
Fitofert LIQUID 12:4:6 tečno folijarno đubrivo 5 l/ha Primenjuje se za prihranu u povrtarstvu, voćnjacima, vinogradima i ratarskim usevima.
Callisto + Etalfix Pro Herbicid + okvašivač 0,25 l/ha + 0,20 l/ha
Preporuka Bayer-a za zaštitu kukuruza
NAZIV PREPARATA VRSTA PREPARATA SUZBIJANJE KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Sonido insekticid žičara (Elateridae) od 62,5 ml prepаrаtа nа jednu setvenu jedinicu (25 000 semenа) nekoliko meseci pred setvu, u toku profesionаlne dorаde semenа.
Mesurol FS 500 insekticid žičnjаke (Elateridae) 2 l na 100 kg semena ili 1 l na 100 kg semena za ptice primenjuje se neposredno pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena isključivo u doradnim centrima.
Merlin flexx Herbicid jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova 0,4 l/ha i utrošak vode 150-400 l posle setve, a pre nicanja useva i korova ili tretiranjem posle nicanja useva i korova, a najkasnije do razvoja trećeg lista kukuruza (do faze 13 BBCH skale), a kada su korovi do faze 4 lista.
Adengo Herbicid jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova od 0,40 do 0,45 l/hа (4 do 4,5 ml nа 100 m²) posle setve, a pre nicanja useva i korova, ili posle nicanja kukuruza do faze 3. lista (faza 13 BBCH skale) a kada su korovi u fazi 1-3 lista razvoja.
Monsoon active Herbicid višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova 1,5-1,8 l/ha što zavisi od prisutnih korova kada je kukuruz u fazi 2-8 listova (faze 12-18 BBCH-skale), a u odnosu na korove kada su širokolisni korovi u fazi 1-5 listova, a uskolisni do faze ranog bokorenja. Optimalno vreme za suzbijanje rizomskog sirka je kada ovaj ima 20-25 cm visine.
Laudis Herbicid jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova od 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100m2) posle nicanja korova i kukuruza, kada su travni korovi u početnom stadijumu porasta, širokolisni u fazi od 4 do 6 listova, a kukuruz u fazi od 2-10 listova (faza 12-20 BBCH skale).
Equip Herbicid višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih korova i nekih širokolisnih jednogodišnjih korova u ranom stadijumu porasta 2-2,5 l/ha (20-25 ml na 100m2) ili u split aplikaciji: 1,5 l + 1 l kukuruz u fazi 2-8 listova (faze 12-18 BBCH-skale)
Maister OD Herbicid višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova od 1,5 l/ha (15 ml na 100m2) kukuruz u fazi 2-6 listova (faze 12-16 BBCH skale). Korovi: uskolisni korovi u fazi 1-6 listova, širokolisni korovi u fazi 2-4 lista