Preporuka Agromarketa za zaštitu kupusastog povrća
FENOFAZA VRSTA INTERVENCIJE VREME PRIMENE PREPARAT DOZA/KONC. PRIMENE
Seme Bolesti poleganja Pre setve/rasađivanja Proplant 722 SL 0,15%
Seme Zemljišne štetočine Pre setve/rasađivanja Force 0,5 G 12-15 kg/ha
Seme Korovske vrste Pre setve/rasađivanja *Pendistop 4,00-5,00 l/ha
Seme Štetočine lisne mase Po rasađivanju Afinex 20 SP 0,20-0,40 kg/ha
Treći list do formiranja 30% glavice Plamenjača Preventivno ili po pojavi prvih simptoma Penncozeb WG uz prmenu okvašivača 2,50 kg/ha
Treći list do formiranja 30% glavice Uskolisne korovske vrste Korovi visine od 10-20 cm *Focus Ultra ili *Kletox 0,70-4,00 l/ha, 0,80-2,00 l/ha
Treći list do formiranja 30% glavice Širokolisne korovske vrste Samo u zakorovljenim oazama *Piralis 0,60-0,80 l/ha
Treći list do formiranja 30% glavice Lisne vaši Početak formiranja prvih kolonija Chess 50 WG uz primenu okvašivača 0,40 kg/ha
Glavica formirana 30-70% Plamenjača Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma *Balear 720 C, *Ridomil Gold MZ 68 WG uz primenu okvašivača 2,00 l/ha 2,50 kg/ha
Glavica formirana 30-70% Bakterioze, Pegavost lista Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma *Cuprablau Z Ultra, Dithane M 45, *Score 250 EC(uz primenu okvašivača) 2,50 kg/ha, 2,00 kg/ha i 0,05%
Glavica formirana 30-70% Lisne sovice, Kupusar Preventivno Afinex 20 SP (uz primenu okvašivača) 0,20-0,40 kg/ha
Cvetanje – formirani plodovi Buvač, Vaši Samo za semenske useve Vantex 60 CS 0,05-0,07 l/ha
Cvetanje – formirani plodovi Stimulator oplodnje Samo za semenske useve BM 86 3,00 l/ha