Preporuka Agromarketa za zaštitu lešnika
FENOFAZA BOLEST/ŠTETOČINE PREPARAT
Cvetanje Monilija *Pyrus 400 SC (0,20%)
Precvetavanje Monilija, Siva trulež *Funguran OH (0,30%) ili *Cuprablau Z (0,40%)
Listanje / sredina aprila Siva trulež, Pegavost, Voćna pipa, Grinja, Stenica *Captan 80 WG (0,20%) ili *Funomil (0,10%) + *Nurelle D (0,15%)
Porast / Sredina maja Pepelnica, Pegavost, Surlaš leske, Strižibuba leske, Grinja *Systhane 12 E (0,035%) + *Penncozeb WG (0,25%) + *Lannate 90 (0,05%)
Sredina juna Surlaš leske, Biljna vaš, Stenica, Grinja *Afinex 20 SP (0,025%) ili Reldan 22 EC (0,125%) + Sanmite 20 WP (0,06%)
Sredina jula Surlaš leske, Stenica, Grinja *Vantex 60 CS (0,006%) ili *Cythrin 250 EC (0,03%) + *Demitan 200 SC (0,07%)
*Pošto na tržištu Srbije nema zvanično registrovanog pesticida za lesku,to je ovaj program sačinjen na bazi registracije, preporuka i iskustva u zemljama EU

Program ishrane
FENOFAZA PREPARAT (FERTIGACIONO) kg/ha po FENOFAZI PREPARAT (FOLIARNO) Količina kg ili l/ha
Ukorenjavanje, početak rada korena(od 15 aprila-1 maja) FitoFert 10:40:10 + FitoFert 24:06:10 15,00 + 7,00 FitoFert HumiStart + FitoFert 20:20:20 3,00 + 2,00
Intenzivna vegetacija i oplodnja (oko 45 dana) FitoFert Berry 14:08:30 + FitoFert 10:40:10 50,00 + 20,00 FitoFert BorMax 20 + FitoFert Zn 14 2,00 + 1,00
Zametanje i nalivanje plodova (30 dana) FitoFert Berry 24:06:10 + FitoFert 04:10:40 40,00 + 15,00 FitoFert Calcium 15 + FitoFert Mn 13 + Fitofert HumiSuper 3,00 + 1,00 + 2,00
Plodonošenje i berba (30 dana) FitoFert 04:10:40 + FitoFert Berry 14:08:30 30,00 + 15,00 FitoFert HumiSuper + Fitofert Calcium Organo 30 3,00 + 2,00
Posle berbe(10 dana) FitoFert 20:20:20 20,00 FitoFert 04:10:40 + Fitofert HumiSuper 3,00 + 2,00
Prihranu kroz sistem i zalivanje na razmaku od 10-20 cm levo i desno od reda raditi svakih 07-10 dana u zavisnosti od vremenskih uslova(padavina i vlažnost zemljišta). Ukoliko je zemljište jako vlažno i nemoguće je raditi prihranu preko sistema kap po kap, obavezno uraditi folijarnu (preko lista) prihranu. Folijarnu prihranu raditi na svakih 10 dana sa preporučenim preparatima u fenofazama razvića.