Preporuka Agromarketa za zaštitu lukovičastog povrća
FENOFAZA VRSTA INTERVENCIJE VREME PRIMENE PREPARAT DOZA/KONCENTRACIJA PRIMENE
Zemljišne štetočine Pre setve Force 0,5 G 12-15 kg/ha
Suvo seme Korovske biljke Po setvi pre nicanja *Pendistop + *Linar 4-5 l/ha, 1,00-1,50 l/ha
Prva troliska Širokolisne korovske biljke Razvoj prve do druge troliske *Bentamark 1,5-2,5 l/ha
Razvijen I par listova do I cvetnog pupoljka Plamenjača, Pegavost lista, Bakterioze, Grinje, Vaši Preventivno ili po pojavi prvih simptoma, po potrebi grinje i vaši Dithane M 45 + Cuprablau Z, Vertimec 018, Nurelle D ili Cythrin 250 EC 2,5 kg/ha, 2,5 kg/ha, 0,3-0,5 l/ha, 0,5-0,9 l/ha, 0,2 l/ha
Razvijen I par listova do I cvetnog pupoljka Uskolisne korovske vrste Travni korovi 15-20 cm visine Focus Ultra ili *Kletox 0,7-4,0 l/ha, 0,8-1,2 l/ha
Razvijen I par listova do I cvetnog pupoljka Plamenjača, Pegavost lista, Bakterioze Preventivno ili po pojavi prvih simptoma *Penncozeb WG + Cuprablau Z Ultra 2,5 kg/ha, 2,5 kg/ha
Pred cvetanje do cvetanja Lisne vaši Po potrebi *Afinex 20 SP 0,25 kg/ha
Pred cvetanje do cvetanja Stimulator oplodnje BM 86 3 l/ha
Formirani plodovi Pasuljev ili graškov žižak Preventivno ilipo pojavi prvih larvi (ne primenjivati u boraniji) *Nurelle D (uz primenu okvašivača) 1 l/ha