Preporuka Agromarketa za zaštitu oraha
FENOFAZA BOLEST/ŠTETOČINE PREPARAT
Prvo tretiranje-krajem aprila Bakterioza, Lisna pegavost, Grinje, Prezimljujuće forme insekata *Cuprablau Z (0,35%) ili *Funguran OH (0,30%) + Nitropol S (1,30%)
Drugo tretiranje-sredinom maja Lisna pegavost, Lisna vaš, Smotavac *Balear 720 SC (0,25%) + *Nurelle D (0,10%) + Vin Film (0,03%)
Treće tretiranje-sredina juna Lisna pegavost, Lisna vaš, Smotavac *Agrodin 60 WP (0,10%) + *Afinex 20 SP (0,025%) + Vin Film (0,03%)
Četvrto tretiranje-početkom jula Lisna pegavost, Smotavac, Grinja *Penncozeb WG(0,25%) + *Reldan 22 EC (0,125%) + *Demitan SC (0,06%) + Vin Film (0,03%)
Peto tretiranje-krajem jula Lisna pegavost, Lisna vaš, Smotavac, Grinja *Captan WP 50 (0,30%) + *Vantex (0,01%) ili *Coragen (0,02%) + *Sanmite 20 WP (0,06%) + Vin Film (0,03%)
*Preparati na bazi iste aktivne materije registrovani su za ovu namenu u Srbiji i zemljama EU

Program folijarne ishrane
FENOFAZA PREPARAT FOLIJARNO KOLIČINA kg ili l /ha
Početak vegetacije u periodu punog listanja FitoFert HumiStart + FitoFert Mn 13 + FitoFert Zn Organo 14 5,00 + 1,00 + 1,00
Pred cvetanje FitoFert BorMax 20 + FitoFert HumiStart 2,00 + 5,00
Zametanje i nalivanje plodova FitoFert Calcium 15 + FitoFert HumiSuper 3,00 + 2,00
Plodonošenje i berba FitoFert Calcium Organo 30 + FitoFert HumiSuper 2,00 + 3,00
Posle berbe (10 dana) FitoFert 04:10:40 5,00