Preporuka Agromarketa za zaštitu pšenice
NAZIV PREPARATA VRSTA PREPARATA KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Tebukon 60 FS Fungicid 50 ml na 100 kg semena Pre postupka tretiranja semana, preparat pomešati sa 700 ml vode
Mustang Herbicid 0,5 – 0,6 l/ha Od početka bokorenja do pojave drugog kolenca
Cerealis Herbicid 15-25 g/ha uz dodatak 0,1% okvašivača Primenjuje se od trećeg lista pšenice do pojav drugog kolenca (faza 13-32 BBCH skale)
Lodin Herbicid 0,6 – 1,2 lit/ha Faza 3 lista do pojave zastavičara
Metmark Herbicid 10 g/ha Faza 3 lista do pojave zastavičara
Excorta Fungicid 1,0 l/ha Preventivno, neposredno pre ili po pojavi simptoma bolesti
Excorta plus Fungicid 0,5 l/ha Preventivno, neposredno pre ili po pojavi simptoma bolesti
Fluoco Fungicid 0,5 l/ha(5 ml na 100 m2) Po pojavi prvih simptoma, a pred ostvarenje uslova za širenje oboljenja
Acanto plus Fungicid 0,6 l/ha Pšenica od faze prvog kolenca pa do početka cvetanja (faza BBCH 31-61)
Vantex Insekticid 50 – 60 ml/ha Po pojavi štetočina
Cythrin 250 Insekticid 0,20 l/ha Mlađi larveni stadijumi
Reldan 22 EC Insekticid 1,25 – 1,75 (l/ha) Na početku formiranja kolonija
Cosmic 36 Herbicid 1,25 – 1,75 (l/ha) Za suzbijanje višegodišnjih korova
Glifomark Herbicid 1,25 – 1,75 (l/ha) Za suzbijanje višegodišnjih korova
Preporuka Bayer-a za zaštitu pšenice
NAZIV PREPARATA VRSTA PREPARATA SUZBIJANJE KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Gaucho 600-FS Insekticid žičnjaka (Elateridae), žitnog bauljara (Zabrus tenebrioides), i lisnih vaši 1 l/1 t semena u toku dorade semena ili neposredno pred setvu
Raxil 060-FS Fungicid prouzrokovača glavnica (Tilletia tritici, T. laevis) i otkrivene gari (Ustilago nuda sp. tritici) 50 ml na 100 kg semena, uz dodatak 500-700 ml vode nekoliko meseci pre setve (u toku dorade semena) ili neposredno pred setvu
Raxil star Fungicid prouzrokovača glavnica (Tilletia tritici, T. laevis) i otkrivene gari (Ustilago nuda sp.tritici), kao i propadanja klijanaca strnih žita (Fusarium spp.) 50 ml na 100 kg semena uz dodatak 500 ml vode nekoliko meseci pre setve (u toku dorade) ili neposredno pred setvu
Lamardor Fungicid glavnica (Tilletia tritici, T. laevis) i otkrivene gari (Ustilago nuda sp.tritici) 15-20 ml na 100 kg semena uz dodatak 200-300 ml vode nekoliko meseci pre setve (u toku dorade) ili neposredno pred setvu
Lamardor Kombinovani (insekticid i fungicid) prouzrokovača glavnice (Tilletia tritici), otkrivene gari (Ustilago nuda), sive pegavosti lista i klasa (Septoria nodorum), propadanja klijanaca (Fusarium spp.) kao i lisnih vaši (Aphididae) 160-180 ml na 100 kg semena uz dodatak 300-700 ml vode nekoliko meseci pre setve (u toku dorade) ili neposredno pred setvu
Sekator OD Herbicid višegodišnjih i jednogodišnjih širokolisnih korova 0,15 l/ha (1,5 ml/100m2),utrošak vode: 200-400 l/ha od faze 3 lista do pojave zastavičara (faze 13-39 BBCH-skale) iliu odnosu na korov: faza intenzivnog porasta (2-6 listova)
Sphere Fungicid pepelnice (Erysiphe graminis), lisne rđe (Puccinia spp.), pegavosti lista (Septoria nodorum) od 0,5 l/ha uz utrošak 300-400 l vode po hektaru preventivno ili po pojavi prvih simptoma bolesti
Falcon EC-460 Fungicid pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici), mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) 0,6 l/ha (6 ml na 100m2), uz utrošak vode 200-400 l/ha od rane faze lista zastavičara do početka cvetanja i klasanja (faze 41-50 BBCH skale)
Prosaro 250 EC Fungicid pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici), mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i paleži klasa strnih žita (Fusarium spp.) 0,75-1,0 l/ha (7,5-10 ml na 100m2), uz utrošak vode 200-400 l/ha od rane faze bokorenja do početka cvetanja i klasanja (faze 23-61 BBCH skale)
Cello Fungicid paleži klasa (Fusarium spp.), sive pegavosti lista i klasa (Septoria tritici), rđe (Puccinia spp.) i pepelnice (Erysiphe graminis) 1,25 l/ha (12,5 ml na 100 m²) od početka vlatanja do kraja cvetanja (faze 30-65 BBCH skale) kod pšenice
Decis 2,5 EC Insekticid biljnih vaši (Aphididae) i žitne pijavice (Lema melanopus) 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml u 10 l vode) i utrošak vode 200-600 l/ha (2-6 l na 100m2) od početka vlatanja do kraja cvetanja (faze 30-65 BBCH skale) kod pšenice