Preporuka Agromarketa za zaštitu ruža i ukrasnog bilja
VRSTA INTERVENCIJE VREME PRIMENE PREPARAT DOZA/KONC.
Suzbijanje korova 20 dana pre setve ili sadnje Glifomark ili Cosmic 36 4-10 l/ha
Bolesti poleganja Pre sadnje, po rasađivanju(potapanje/zalivanje) Proplant 722 SL 0,25-0,37%
Podsticanje ukorenjavanja Po rasađivanju(potapanje/zalivanje) Goteo L 0,10%
Zemljišne štetočine Pre sadnje po rasađivanju Force 0,5 G 0,15 kg/100m2
Pepelnica Porast biljke Karathane Gold 350 EC 0,04%
Rđa, Pegavost Porast biljke Captan 80 WG, Score 250 EC 0,20%%, 0,5 l/ha
Lisne vaši Porast biljke Actara 25 WG 0,3 kg/ha
Pepelnica, Pegavost Porast biljke Syshtane 12 E 0,1 l/ha
Štetočine lista i cveta Porast biljke Afinex 20 SP ili Cythrin 250 EC o,25 kg/ha ili 0,20%
Pepelnica, Rđa, Pegavost Po potrebi Syshtane 12 E, Flint plus 0,40% , 0,15%
Grinje Po potrebi Sanmite 20 WP 0,05%
Suzbijanje uskolisnih korova Po potrebi Focus Ultra ili Kletox 1-4 l/ha, 0,8-2,0 l/ha