Preporuka Agromarketa za zaštitu soje
NAZIV PREPARATA VRSTA PREPARATA KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Force 1,5 G Insekticid 5 – 8 kg/ha Primenjuje se pre setve (sadnje), po setvi i za vreme setve, uz pomoć depozitora za granulisane insekticide ili ručno u zoni redova
Symphony Herbicid 8 g/ha + 0,1% okvašivač Soja u fazi 1-3 troliske, korovi 2-4 lista
Dynox Herbicid 80 – 100 g/ha + 0,1% okvašivač Kada se soja nalazi u fazi od 1 do 3 trolistke
Bentamark Herbicid 2,0 – 4,0 l/ha Soja u fazi 1 do 3 troliske a korovi 2 do 6 lista
Targa super Herbicid 0,5 – 4,0 l/ha Korovi u fazi razvoja 3-6 listova, odnosno 10-30cm visine
Focus ultra Herbicid 1,0 – 4,0 l/ha Uskolisni korovi u fazi razvoja 3 do 5 listova, odnosnovisine 20 do 30 cm
Kletox Herbicid 0,8 – 1,2 l/ha Korovi u fazi razvoja 3 do 6 listova (10-30cm visine)
Vertimec 018 EC Insekticid 0,5 l/ha Tretiranje u vreme pojave pojedinačnih grinja ili pojave prvih kolonija na listovima Po potrebi, tretiranje ponoviti nakon 8 – 10 dana
Sanmite 20 WP Insekticid 0,06% U svim razvojnim fazama u zavisnosti od intenziteta pojave
Fitofert humisuper Organo mineralno đubrivo 5,0 l/ha Folijarno tretiranje useva u ranoj fazi (povrća nakon presađivanja) ili biljaka u stanju stresa
FitoFert BOR MAX 20 Organo mineralno đubrivo 2,0 kg/ha folijarni tretman useva sa povećanom asimilacijom bora ili na borom siromašnim zemljištima
Fitofert bor liquid 8 + Fitofert humisuper Organo mineralno đubrivo 4,0 l/ha + 1,0 l/ha folijarni tretman useva sa povećanom asimilacijom bora ili na borom siromašnim zemljištima
Preporuka Bayer-a za zaštitu soje
NAZIV PREPARATA VRSTA PREPARATA SUZBIJANJE KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Furore Super Herbicid višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih korova 1-1,2 l/ha i utrošak vode 200-600 l/ha (10-12 ml u 2-6 l vode na 100m2), za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova, 1,8-2 l/ha i utrošak vode 200-600 l/ha (18-20 ml u 2-6 l vode na 100m2), za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova pre cvetanja useva, a kada su korovi u fazi dva lista, pa do razvijenog prvog kolenca
Basta 15 Herbicid višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova 2,5-3,5 l/ha (25-35 ml na 100 m2) u fazi zrenja, kada je 30% listova opalo