Prince

Suzbijanje štetočina u zasadu jabuke
Klasa: Insekticid je iz grupe juvenilnih hormona koji inhibira rast insekata

Aktivna materija: Piriproksifen 100 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Karenca: 28 dana

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Jabuka 0,075 – 0,1% (7,5 – 10 ml u 10 l vode ) Na početku polaganja jaja ili na osnovu preporuke IPS

Mehanizam delovanja:

Prince je insekticid iz grupe juvenilnih hormona koji inhibira rast insekata, sprečava embriogenezu, odnosno inhibira procese metamorfoze i reprodukcije. Poseduje kontaktno i digestivno (želudačno) delovanje, a ako su jaja direktno izložena prskanju, poseduje i ovicidno dejstvo.

Spektar delovanja:

Namenjen je suzbijanju :
1  jabukinog smotavca – crva (Cydia pomonella ) u zasadu jabuke

Preporuke i napomene:

Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije, a sme sa preparatima neutralne i slabo kisele reakcije. Tretriranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Zbog mogućeg razvoja rezistentnosti na piriproksifen i ukrštene reakcije na jedinjenja sličnog mehanizma delovanja ne primenjivati ga više od 2 puta u istom zasadu, kao i ne koristiti preparate sličnog mehanizma delovanja (agonisti juvenilnog hormona), kao što su insekticidi na bazi fenoksikarba.
Preporučena količina tečnosti 600 do 1000 l/ha.

 

MBT: 2
KARENCA: 28 dana
MDK(mg/kg): 0,2

Insekticidi

Agromarket