Pyrus 400 SC

Suzbijanje bolesti u usevu/zasadu : vinova loza, malina, jabuka
Klasa: fungicid lokalsistemičnog delovanja

Aktivna materija: Pirimetanil 400 g/l

Formulacija: SC koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 200 ml, 1 l

Proizvođač: Agriphar

Karenca: 35 dana-vinova loza

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Vinova loza 2,0 – 2,5 l/ha Tretiranjem u fazi precvetavanja do zatvaranja grozda (faze 68/77 BBCH skale)
Vinova loza 1,0 (10 ml na 100 m²) Tretiranje se obavlja pre ostvarivanja uslova za zaraze, od faze ”mišje uši” (faza 54 BBCH skale)
Malina 2,5 l/ha Od početka do punog cvetanja (faze 55-65 po BBCH skali)
Jabuka 1,0 Preventivni tretman pre uslova za ostvarenje zaraze počev od faze “mišje uši” pa nadalje (od faze 54 BBCH skale)

Mehanizam delovanja:

Inhibira sintezu metionina što dovodi do sprečavanja lučenja enzima neophodnih za infekciju i prodor micelije u ćeliju biljke domaćina. Najaktivniji je u fazi cvetanja i precvetavanja,deluje i gasnom fazom tj parama. Kroz biljku se kreće translaminarno tj. prodire na drugu stranu zelene mase.

Spektar delovanja:

Sistemičnim i protektivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača :
1  sive truleži vinove lozeBotrytis cinerea

Preporuke i napomene:

Tretiranja izvoditi u intervalu 6 do 8 dana izmedu tretmana. Aktivna materija se usvaja već nakon 2 sata od tretiranja. Vinovu lozu prskati preventivno ili pri prvim simptomima bolesti (u precvetavanju, zatvaranju grozda ili šarka. Grozdovi trebaju biti okupani sredstvom za za{titu, preporučena količina vode je 1000 l /ha. Jedini fungicid koji deluje na niskim temperaturama iznad 5   C. Može se mešati sa vecinom preparata osim: alkalne reakcije, na bazi sumpora i bordovske čorbe. Ukoliko se primenjuje u zatvorenom prostoru pri visokoj relativnoj vlažnosti vazduha (>80%) može biti fitotoksičan za pojedine biljke iz familijeSolanaceae (paprika, paradajz) izazivajući smeđe pege na listu

MBT: 2
KARENCA: Jabuka OVP; 35 dana za vinovu lozu; 14 dana za malinu
MDK(mg/kg): 5,0 – jabuka, grožđe, 10,0 – malina

Fungicidi

Agromarket