Reldan 22 EC

Suzbijanje štetočina u usevu/zasadu : jabučasto i koštičavo voće, kupus, pšenica, uljana repica, vinova loza
Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Hlorpirifos 225 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Karenca: 21 dan, uljana repica – OVP

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Jabučasto i Koštičavo voće 0,09 – 0,125 % (9 – 12,5 ml u 10 l vode ) Na početku formiranja kolonija
Kupus 1,25 (l/ha) Na početku formiranja kolonija
Pšenica 1,25 – 1,75 (l/ha) Na početku formiranja kolonija
Uljana repica 1,75 (l/ha) Na početku formiranja kolonija
Vinova loza 0,1 – 0,125 % (10 – 12,5 ml u 10 l vode) Na početku formiranja kolonija

Mehanizam delovanja:

Reldan 22 EC je insekticid iz grupe organofosfata koji inhibira enzime acetilholinesteraze u ćelijama nervnog sistema insekata delujući svojim parama.

Spektar delovanja:

Namenjen je suzbijanju :
1  lisnih vaši (Aphididae )
2 zelene lisne vaši jabuke (Aphis pomi )
3 pepeljaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginea )
4 zelene breskvine vaši (Myzus persicae )
5 lisnih minera
6 jabukinog i breskvinog savijača
7 kruškine buve (Psylla pyri )
8 sivi grozdov smotavac (Lobesia botrana )
9 žutog grožđanog moljca (Clysia ambiguella )
10 žitnog bauljara (Zabrus tenebrioides )
11 kupusara (Pieris brassicae )
12 repičinog sjajnika (Meligethes aeneus )

Preporuke i napomene:

Ne sme se primenjivati u fazi cvetanja. Ne mešati sa preparatima na bazi alkalne reakcije kao i fungicidima na bazi folpeta, mankozeba, kaptana, bakar-hidroksida, Bordovske čorbe, kvašljivog sumpora. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Na tretiranim površinama najmanje 14 dana po primeni ne dozvoliti pristup domaćim životinjama.

MBT: 3
KARENCA: 21 dan, uljana repica – OVP
MDK(mg/kg): 0,05 – kupus; 0,2 – breskva, strnine; 0,3 – trešnja, višnja; 0,5 – jabuka, vinsko i stono grožđe

Insekticidi

Agromarket