Repin buvač – Chaetocnema tibialis

Od posebnog je ekonomskog značaja kao štetočina šećerne i stočne repe. Njihova imaga su u stanju da “izrešetaju” mlado lišće, tako da se biljka osuši. Oštećenja prave na kotiledonima i stalnom lišću gde jedu gornji epidermis i deo tkiva mezofila, na kojima kasnije nastaju rupičasti otvori prečnika 1-2 mm. Napada biljku krajem marta, tokom aprila i maja a najveću opasnost predstavljaju u fazi nicanja do obrazovanja 1-2 stalna lista.

Chaetocnema tibialis-šteta

Životni ciklus: Repin buvač ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu imaga  u zemljištu zatravljenih terena blizu repišta. Insekti se pojvaljuju kada površinska temperatura zemljišta do dubine 5 cm poraste na 5°C a temperatura vazduha pri sunčanom vremenu iznosi 6-8°C, odnosno 12-14° C po oblačnom vremenu. Imago se pojavljuje u drugoj polovini marta ili početkom aprila, što se često poklapa sa nicanjem useva šećerne repe (najbrojniji su ipak aprila i maja).

Na temperaturi od oko 20°C mogu da lete i nekoliko kilometara pri čemu lako i brzo nastanjuju repišta. Ovipozicija je u maju i početkom juna. Ženka polže 16-40 jaja plitko u zemljište u blizini biljaka.

Embrijonalno razviće traje do dve nedelje. Larve se razviju za oko mesec dana, stadijum lutke traje 15-18 dana a potom se obrazuju novi odrasli insekti. Ukupno razviće od jajeta do imaga traje oko dva meseca.

Ocena inteziteta napada najčešće se vrši na osnovu broja rupica na lišću šećerne repe i prema broju imaga u zemljištu. Krajem jula i početkom avgusta na 10 raznih mesta na repištu se prebrojavaju rupice na lišću na 10 biljaka repe koje su poređane jedna do druge.

Na osnovu broja rupica:
1 slab napad < od 5 rupica na jednom listu
2 srednji napad 5-15 rupica na jendom listu
3 jak napad > od 15 rupica po listu

Ako se jačina napada određuje prema broju imaga u zemljištu, onda se metodom zemljišnog uzorkovanja krajem zime sa zatravljenih mesta, u blizini prošlogodišnjeg repišta uzimaju probe. Preporučuje se da veličina probe bude 20 x 50 cm. Za veće površine potrebno je uzeti 10 ovakvih proba.

Brojnost imaga buvača po zadanoj jedinici površine
1 slab napad 0,1-10 imaga/m²
2 srednji napad 10,1-25 imaga/m²
3 jak napad > od 25 imaga/m²

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac