Ribizline vaši – Hyperomyzus lactucae

Mogu izazvati crvenilo i deformisanost lista, kao i povijanje lista na unutra. Na listovima i plodovima se nagomilava izmet vaši, tako da plodovi gube tržišnu vrednost.

Životni ciklus : Prezimljuju u obliku jaja na izdancima, a hrane se na donjoj strani mladog lišća. Insekti dobijaju krila početkom leta, sele se na druge biljke domaćine, da bi se u jesen vratile na ribizlu gde će se pariti i izleći jaja.

Hyperomyzus lactucae-napad

Suzbijanje : Ukoliko se pregledom zasada tokom maja i juna utvrdi više od 2 vaši po izdanku zasigurno je potrebno primeniti neki insekticid. Sistemski disulfoton se tada koristi za suzbijanje, mada se mogu primeniti i namenski malation, pirethrin ili imidakloprid sprej.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

autor: Časopis Povrtarski Glasnik preuzeto sa sajta Poljoberza