Rodenticidi,akaricidi,biopesticidi…

Rodenticidi – hemijska sredstva za suzbijanje glodara. Akaricidi – hemijska sredstva za suzbijanje grinja,krpelja Limacidi – hemijska sredstva za suzbijanje štetnih puževa. Biopesticidi – su vrsta pesticida poreklom od prirodnih materijala kao što su životinje, biljke , bakterije, i određeni minerali .

Rodenticidi – hemijska sredstva za suzbijanje glodara.

Dele se na :
1  raticide sredstva za suzbijanje štakora
2 muricide sredstva za suzbijanje miševa

Akaricidi – hemijska sredstva za suzbijanje grinja,krpelja

Limacidi – hemijska sredstva za suzbijanje štetnih puževa.

Biopesticidi – su vrsta pesticida poreklom od prirodnih materijala kao što su životinje, biljke , bakterije, i određeni minerali .