Runner

Suzbijanje štetočina u usevu/zasadu : jabuka, vinova loza
Klasa: Insekticid pripada grupi akceleratora presvlačenja MAC, odnosno antagonist hormona presvlačenja

Aktivna materija: Metoksifenozid 240 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 200ml

Proizvođač: Dow AgroSciences

Karenca: 14 – vinova loza, jabuka

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Jabuka 0,04 – 0,06 % (4 – 6 ml u 10 l vode) Tretirati na početku piljenja prvih gusenica
Vinova loza 0,03 – 0,05 % (3 – 5 ml u 10 l vode) Tretirati pre početka ubušivanja gusenice u bobice

Mehanizam delovanja:

Runner je insekticid koji pripada grupi akceleratora presvlačenja MAC, odnosno antagonist hormona presvlačenja. Poseduje digestivno i kontaktno delovanje. Kreće se translaminarno u biljci. Ukoliko su jaja direktno izložena delovanju preparata, poseduje i ovicidno dejstvo.

Spektar delovanja:

Namenjen je za suzbijanje:
1 sivi grozdov smotavac (Lobesia botrana )
2 jabukin smotavac (Cydia pomonella )

MBT: 2
KARENCA: 14 dana – vinova loza, jabuka
MDK(mg/kg): 2,0 – jabuka; 1,0 – vinova loza

Insekticidi

Agromarket