Sanmite 20 WP

Suzbija štetočine u usevu/zasadu : jabuka, vinova loza
Klasa: Insekticid,akaricid kontaktnog dejstva

Aktivna materija: Piridaben 200 g/kg

Formulacija: WP – kvašljiv prašak

Pakovanje: 100g, 500g

Proizvođač: Nissan Chemical Industries

Karenca: 35 – vinova loza, jabuka

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Jabuka 0,05% (5 g u 10 l vode) U svim razvojnim fazama u zavisnosti od intenziteta pojave
Vinova loza 0,05 – 0,07%  U svim razvojnim fazama u zavisnosti od intenziteta pojave

Mehanizam delovanja:

Sanmite je akaricid kontaktnog dejstva nove generacije sa brzim i dugotrajnim delovanjem (30 do 40 dana), pogodan za integralnu zaštitu.

Spektar delovanja:

Koristi za :
1 suzbijanje crvenog pauka (Panonychus ulmi )
2 obične grinje (Tetranychus urticae ) u zasadima jabuke i vinove lozi

PREPORUKE I NAPOMENE:
Zbog moguće ukrštene rezistentnosti, ne sme se alternativno primenjivati sa akaricidima sličnog mehanizma delovanja (fenproksimat, tebufenprid, piridaben). Efikasan u različitom temperaturnom opsegu. Jako otrovan za vodene organizme. Sprečiti dospevanje preparata u vode i kanalizacionu mrežu.

MBT: 2
KARENCA: 35 dana – vinova loza i jabuka
MDK(mg/kg): 1,0 – vinova loza; 0,5 – jabuka

Insekticidi

Agromarket