Savijač lista – Pandemis heparana

Polifagna štetočina, ali nije od većeg ekonomskog značaja iako se pored lista hrani i pokožicom plodova i pupoljcima, ali ukoliko se voćnjak ne štiti, može doći do gubitaka od 10%. U proleće nakon cvetanja izgrizaju vrh letorasta sa unutrašnje strane, a zatim prelaze na lišće na kojima žive i hrane se. Letnja generacija gusenica izgriza list sa naličja, ali nikad ne izgriza epidermis, ni nervaturu, pa letnji simptom izgleda kao mozaik (prozori); razvijaju se unutar krošnje.

Životni ciklus : Ima 2-3 generacije godišnje. Prezimljava gusenica L2 i L3 stadijuma u belim zaprecima ispod mrtve kore na mestima orezivanja ili na drugim skrovitim mestima. Gusenice u sebi nose virus nuklearne poliedrose.

Prezimele gusenice se aktiviraju sa početkom vegetacije kada uvijaju mlado lišće tako što prave zapretke i hrane se na njihovom naličju. Prvi leptiri se pojavljuju u maju i lete do kraja jula (najduži period leta leptira zbog virusa nuklearne poliedrose). Jaja polažu u velikim grupama na listove u gušćim delovima krošnje. Gusenice prve generacije oštećuju i listove i plodove, a pomoću svilenih niti mogu se spustiti u donje spratove krošnje ili ih tako vetar prenosti na druge delove krošnje ili čak i u susednu krošnju. One se ponovo ulutkavaju u lstovima, a leptiri se javljaju od sredine avgusta do sredine septembra, a gusenice druge generacije se kratko vreme hrane i kreću na prezimljavanje. Treća generacija se retko javlja, samo ako je topla jesen.

Pandemis heparana_napad

Suzbijanje : Na isti način kao i smotavac pokožice ploda.

Pripremio : dipl ing polj Predrag Nastić