Siran 40 SC

Klasa: Selektivni herbicid, sa post-em primenom za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza sa zadovoljavajućim delovanjem na neke širokolisne jednogodišnje korove

Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 500ml, 1l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: Bez ograničenja

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Kukuruz 1,0 – 1,25 l/ha Kukuruz u fazi 2-6 listova, divlji sirak 15-20cm

Mehanizam delovanja:

Siran se usvaja lišćem i korenom. U biljci se kreće naviše i naniže brzim transportom kroz meristemska tkiva što dovodi do žutila i nekroze korovskih biljaka.

Spektar delovanja:

Višegodišnje uskolisne korovske vrste:
1 divlji sirak (Sorghum halepense)
Jednogodišnje uskolisne korovske vrste:
1 muharike (Setaria sp.).
Jednogodišnje širokolisne korovske vrste:
1 štir obični (Amaranthus retroflexus)
2 loboda obična (Artiplex patula)
3 pepeljuga obična (Chenopodium album)
4 tatula obična (Datura strumarium)
5 lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
6 gorušica poljska (Sinapis arvensis)
7 pomoćnica obična (Solanum nigrum)
8 mišjakinja obična (Stellaria media)

PREPORUKE I NAPOMENE:
Primena može biti jednokratna i dvokratna (split aplikacija). Jednokratna primena je kada usev ima razvijenih 2 do 6 listova, a divlji sirak visine 15 do 20 cm u dozi od 1 do 1,25 l/ha. U cilju proširenja spektra delovanja može se kombinovati sa herbicidom groDimark, Mezatron, Kastor, Velox, Bentamark, Lodin.

MBT: 1 (dvokratno)
KARENCA: OVP
PLODORED: Bez ograničenja
MDK(mg/kg): 0,1 – kukuruz

Agromarket