Siva pegavost klasa pšenice – Septoria nodorum

Simptomi su sliči kao kod sive pegavost lista, stim da se simptomi pojavljuju i na plevicama, lisnim rukavcima i na stablu. Pege su izdužene, svetlo braon boje sa tamnijim ivicama. Štetnost ovog oboljenja se ispoljava u vidu smanjenja prinosa i pogoršanja kvaliteta zrna, posebno u semenskoj proizvodnji zrna.

Suzbijanje : Pošto se bolest pojavljuje  na gornjim listovima i klasu, tretiranje useva treba obaviti neposredno nakon klasanja strnih žita.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić