Siva pegavost lista – Septoria tritici

Simptomi se prvo javljaju pri vrhu lista i na najstarijem lišću. Broj pega može biti tako velik da se lišće u potpunosti osuši. Za razvoj sive pegavosti lista potrebna je visoka vlažnost vazduha i kiša na duži vremenski period.

Životni ciklus : 

Tokom jeseni i zime dolazi do širenja spora sa prošlogodišnjih strništa i ostvarenja zaraze lista. Spore se šire kišnim kapima i kontaktom između lišća.
Optimalna temperatura za razvoj septorie iznosi 15°C do 20°C stepeni. Prvi simptomi na zaraženom lišću se javljaju 14 do 28 dana od trenutka ostvarenja zaraze a to su okrugle braon pege sa crnom tačkicom u sredini. U povoljnim uslovima pege se šire spajaju i mogu da zahvate ceo listkoji propada. Blage zime, jaki vetrovi rano u proleće,česte i obilne padavine tokom aprila i maja, i setva u ranijim rokovima stvaraju optimalne uslove za pojavu i razvoj ove bolesti. U Velikoj Britaniji su prosečni godišnji gubici uzrokovani pojavom septorie procenjeni na 49 miliona funti.

Suzbijanje : 

Preventivne mere: agrotehničke – plodored, zaoravanježetvenih ostataka, izbalansirana ishrana.

Deluju na pepelnicu, lisne rđe i sivu pegavost lista
Preparat Količina Vreme primene
Alert S 1 lit/ha bokorenje-klasanje
Falcon EC 460 0,6 lit/ha od pojave zastavičara do cvetanja
Rias 0,5 lit/ha klasanje-cvetanje
Mankogal 80 4 kg/ha do početka klasanja
Alto Combi 420 SC 0,5 lit/ha bokorenje-cvetanje
Flamenco 1,25 lit/ha pojava prvih simptoma
Punch 40 EC 0,4 lit/ha pojava prvih simptoma
Bumper 25 EC 0,5 lit/ha bokorenje-cvetanje
Tilt 250 EC 0,5 lit/ha bokorenje-cvetanje
Acanto plus 0,5 lit/ha
Impact 25 SC 1 lit/ha cvetanje-klasanje

Vreme primene – da bi zaštitili pšenicu od bolesti lista potrebno je sačuvati list zastavičar i dva lista ispod njega-nosioci prinosa. Vremenski okvir za primenu fungicida je od trenutka masovnije pojave simptoma na donjem lišću a pre početka širenja zaraze na gornja tri lista i klas – uglavnom je to u fazi vlatanja i fazi razvoja zastavičara. Navedeni preparati se mogu kombinovati sa herbicidi
ma za uništavanje korova u pšenici-matonesteronstaranefluromarkmetmarkpeak

Pripremio : dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćen materijal : “Bolesti strnih žita i njihovo suzbijanje” Nikola Ostrogonac dipl ing PSS Subotica