Siva pegavost stabljike suncokreta – Diaporthe helianthi

Prve pege se uočavaju početkom cvjetanja biljaka, na donjem lišću i stabljici, a kasnije se broj pega sve više povećava. Na lišću pege započinju razvoj na vrhu lista i pružaju se uz glavnu žilu i obično imaju „trouglast“ izgled. Bolesno lišće se suši i visi niz stabljiku. Na mestu gde je lisna peteljka vezana uz stabljiku takođe se javljaju pege. One su u početku sitne i crne, brzo se povećavaju dobivajući okruglasti ili eliptični oblik. Središnji deo pege postaje siv, a ivice tamne. Nakon toga pege ponovno dobijaju crnu boju.
U okviru pega tkivo stabljike (kora i parenhim) se razmekšava pa se stabljike lako lome.

Bolest uzrokuju 2 gljive roda Phomopsis ili 2 ekotipa iste vrste.

Suzbijanje : Setva tolerantnijih hibrida suncokreta uz pravilnu primenu fungicida u punoj butonizaciji, plodored (5 godina), suzbijanje korova i samoniklog suncokreta, izbalansirana prihrana.

Fungicidi, sistemici na bazi benzimidazola u kombinaciji sa protektivnim fungicidima Dithane i Cineb.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćen materijal : “Fitopatologija” od autora : Tisa Vizek i “Bolesti ratarskih kultura” autor : Prof. dr. sc. Jasenka Ćosić