Siva plesan suncokreta – Botrytis cinerea

Siva plesan je polifagna gljiva koja može prouzrokovati oštećenja na mnogim ratarskim i povrtarskim biljkama, voću i vinovoj lozi.

Simptomi se javljaju u zavisnosti od faze razvoja biljke i mogu biti :

Na tek isklijalim biljkama kada se poseje kontaminirano seme, gljiva napada klicu ili tek isklijale bljke, koje trunu i propadnu.

Na stabljici javljaju se pege i nekroze odozdo, pa sve do pod glavu. Tkivo potamni, raspadne se, prekrije ga siva paučina – konidiofori s konidijima. Preko osnove glave gljiva se probija do semena, kojeg napada.

Na glavi se formiraju crni sklerociji, tkivo glave trune, glava puca i raspada se, seme se osipa.

Epidemiologija : Prezimi u obliku sklerocija koji ispadnu iz glave na zemljište. Na njima u proleće do leta gljiva fruktificira, praveći konidije koje vrše primarnu zarazu. Nastankom novih konidija bolesti se širi, one klijaju kad zatopli. Sklerocije mogu biti pomešane sa semenom u skladištu.

Suzbijanje : Širok plodored zbog sklerocija u zemljištu, ne sejati suncokret u prevlažnu zemlju.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Tekst preuuzet sa “Fitopatologija” autor: Tisa Vizek