Šljivina štitasta vaš – Lecanium corni

Rasprostranjena je u svim rejonima, gde se gaji šljiva. Prezimljujući stadjium se prepoznaje po crvenoj boji sa donje strane nižih grana i na stablu. Nakon fiksiranja u proleće larve gube crvenu boju i dobijaju svetlo-smeđu i luče velike količine medne rose, a kasnije dobijaju smeđe- ljubičastu boju. Mravi su indikatori ovih štetočina, jer se hrane mednom rosom. Isisavanjem sokova u toku proleća iz grana i grančica (štetnije) i listova u toku leta, iscrpljuje domaćina. u toku jedne gradacije (3-4 godine) šljive bivaju jako iznurene, a veliki broj stabala se sasuši ili izmrzne zbog toga.

Životni ciklus : Ima jednu generaciju godišnje i najčešće napada šljivu, vinovu lozu i breskvu. Prezimljava na granama i stablu kao larva drugog stadijuma. Larve se najčešće nalaze sa donje strane grana i grančica. Larve su vrlo otporne na niske temperature. Jaja su bela i nalaze se ispod štitića. U proleće larve prelaze na mlađe grane i grančice, gde se hrane sisanjem sokova. Larve se intenzivno hrane tokom aprila i do kraja maja, kada se javlja imago. Posle kopulacije ženke polažu jaja ispod svog tela. Jedna jedinka položi i do 2000 jaja. Posle polaganja jaja ženka ugine i svojim štitom zaštićuje jaja. Njihov štit ostaje duže vreme na voćki. Iz jaja izlaze larve najčešće polovinom juna, a dinamika njihovog izlaženja ispod štita je u zavisnosti od vremenskih uslova, mlade larve se vrlo brzo razmile po celoj kruni. Preko lisnih peteljki prelaze na naličje lista gde počinju da sišu sokove. Kada je jak napad na jednom listu može biti preko 500 pokretnih formi šljivine štitaste vaši. Štitasta vaš siše sokove iz svih organa voćke, što dovodi sušenja grana, a pri jačem napadu suši se i cela voćka.

Broj vaši se utvrđuje dva puta. Prvi put u mirovanju vegetacije, a drugi put kada počnu da izlaze larve ispod štita. Na osnovu broja vaši na stablu ili na jednom biljnom organu može da se proceni da li se lisne vaši šire ili njihov broj opada. Prag štetnosti je 10-15 larvi na 2m dužine dvogodišnjih i trogodišnjih grančica.

Suzbijanje : Osnovna mera suzbijanja je zimsko, rano prolećno i letnja prskanja insekticidima. Letnja prskanja u cilju suzbijanja pokretnih larvi izvode se krajem juna i početkom jula.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćen tekst : “Šljivina štitasta vaš” autora: Slavica Stojkić PSSS Smederevo