Smotavac ribizle – Dasineura tetensi

Sitna mušica koja prouzrokuje uvrtanje vrhova mladih rodnih izdanaka u kojima se nalaze sićušne narandžaste ili bele larve (3 mm). Kod listova se može primetiti prestanak rasta i razvoja.

Životni ciklus : Ima 3-4 generacije godišnje . Period mirovanja provode u zemljištu u obliku lutke, a pojavljuju se u proleće, u aprilu,  kada ženka izlegne jaja na mladom prirastu. Larve uzrokuju štete na vršnom lišću crne ribizle . Razvijaju se 10-20 dana .Najveće štete nanosi prva generacija.

Dasineura tetensi_02

Suzbijanje : Ovu štetočinu suzbijamo odstranjivanjem i spaljivanjem zaraženih listova. Prirodni predatori, kao što su Orius laevigatus i O. Majusuclus, kao i osa predator Platygaster demades mogu, do izvesne mere da suzbiju pojavu ove štetočine. Na manje osetljivim sortama, kao što su Ben Sarek, Ben Connan i Ben Nevis retko se dešavaju veći problemi sa ovom štetočinom. Uklanjanjem malca krajem sezone kako bi se predatorima obezbedio pristup u zemljište može da potpomogne suzbijanju. Na parcelama na kojima je tokom ranijih sezona uočeno prisustvo ove štetočine može se primeniti bifentrin ili malation, u periodu pre vremena cvetanja. Da bi se suzbili odrasli insekti koji se pojavljuju u proleće treba primeniti insekticid pri dnu izdanka.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćen tekst : autora Časopis Povrtarski Glasnik preuzeto sa sajta Poljoberza