Stričkov šarenjak – Vanessa cardui

Polifagna, proždrljiva vrsta. Oštećuje razne korovske biljke (palamida, čičak, stričak), a od gajenih vrsta oštećuje naročito pasulj, soju, boraniju, grašak, duvan i suncokret. Štete prouzrokuju gusenice, hraneći se lisnom masom. Ponekad izaziva golobrst, hraneći se epidermisom lista i povezujući ga paučinastim nitima ( starije gusenice ).