Symphony

Klasa: selektivni herbicid sa post-em primenom za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korvskih vrsta u usevu kukuruza

Aktivna materija: Tifensulfuron- metil 750g/kg

Formulacija: VG- vododisperzibilne granule

Pakovanje: 10 g, 30 g

Karenca: OVP

Plodored: bez ograničenja

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Kukuruz 10-15 g/ha + 0,1% Extravon Kukuruz u fazi 1-5 listova
Lucerka 15-20 g/ha + 0,1% Extravon Pre početka vegetacije
Soja 8 g/ha + Dinox 80 g/ha + 0,1% Extravon Soja u fazi 1-3 troliske, korovi 2-4 lista

Mehanizam delovanja:

Symphony se usvaja lišćem. U biljci se kreće naviše i naniže i brzo raspoređuje po celoj biljci. Zaustavlja korovske biljke u porastu, izaziva žutilo i nekrozu.

Spektar delovanja:

Jednogodišnje širokolisne korovske vrste:
1 štir obični (Amaranthus retroflexusus )
2 gorušica poljska (Sinapis arvensis )
3 konica obična (Galinsoga parviflora )
4 čistac jednogodišnji (Stachys annua )
5 samonikli suncokret (Helianthus anuus )
6 teofrastova lipica (Abutilon theophrasti )
7 repica (Brassica spp .)
8 pepeljuga (Chenopodium spp .)
9 dvornici (Polygonum spp .)
10 lubeničarka njivska (Hibiscus trionum )
11 mrtva kopriva (Lamium purpureum )

PREPORUKE I NAPOMENE:
U cilju proširenja spektra delovanja može se kombinovati sa herbicidom agroDimark, posebno kod visoke zakorovljenosti palamidom i čičkom, kada se primenjuje u kukuruzu. U soji se odlično kombinuje sa drugim herbicidima za širokolisne korove, posebno tamo gde je problem pepeljuga i neke jednogodišnje uskolisne korove kao što je Dynox.

MBT: 1
KARENCA: OVP
PLODORED: Bez ograničenja
MDK(mg/kg): 0,02 – kukuruz, soja; 0,05 – suncokret

Agromarket