Targa Super

Klasa: Sistematični, selektivni, translokacioni herbicid, sa post-em primenom, namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta u uljanim kulturama, krompiru i šećernoj repi

Aktivna materija: kvizalofop-P-etil 50g/l

Formulacija: EC-koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1l

Karenca: 77 dana-soja, šećerna repa; OVP- suncokret, krompir, uljana repcia

Plodored: bez ograničenja

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Krompir 0,5 – 4,0 l/ha Korovi u fazi razvoja 3-6 listova, odnosno 10-30cm visine
Soja 0,5 – 4,0 l/ha Korovi u fazi razvoja 3-6 listova, odnosno 10-30cm visine
Suncokret 0,5 – 4,0 l/ha Korovi u fazi razvoja 3-6 listova, odnosno 10-30cm visine
Uljana repica 0,5 – 4,0 l/ha Korovi u fazi razvoja 3-6 listova, odnosno 10-30cm visine
Šećerna repa 0,5 – 4,0 l/ha Korovi u fazi razvoja 3-6 listova, odnosno 10-30cm visine

Mehanizam delovanja:

Targa Super se primarno usvaja preko lisne mase i kreće naviše i naniže u biljci.

Spektar delovanja:

Jednogodišnje uskolisne korovske vrste:
1 veliki muhar (Echinochloa crus-galli )
2 muharike (Setaria spp .)
3 divlji sirak iz semena (Sorghum halepense )
Višegodišnji uskolisni korovi:
1 divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense )
2 pirevina (Agropyrum repens )
3 zubača (Cynodon dactylon )

PREPORUKE I NAPOMENE:
U soji se sme primeniti samo pre cvetanja. Ne sme se primeniti u semenskom krompiru. Može izazvati hlorozu prolaznog karaktera koja nema uticaja na prinos. Maksimalni broj tretiranja u jednoj sezoni – u jednom ili dvokratnom tretmanu. Za suzbijanje jednogodišnjih korova doza primene je 0,5-1 l/ha, suzbijanje divljeg sirka vrši se u dozi 1,5 – 2 l/ha, a zubače i pirevine u dozi 3 – 4 l/ha.

MBT: 1
KARENCA: 77 dana – soja, šećerna repa;

OVP – suncokret, krompir, uljana repica
PLODORED: Bez ograničenja
MDK(mg/kg): 0,2 – krompir, š.repa; 0,1 – soja, suncokret; 0,05 – uljana repica

Agromarket