Teppeki 500 WG

Suzbijanje štetočina u usevu/zasadu : breksva, jabuka, šljiva
Klasa: Insekticid-aficid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija: Flonikamid 50 %

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Karenca: 21 dan

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Breskva 0,012 – 0,014 % (1,2 – 1,4 g na 10 l vode) Po prelasku praga štetnosti, na početku formiranja kolonija, pre cvetanja
Jabuka 0,012 – 0,014 % (1,2 – 1,4 g na 10 l vode) Po prelasku praga štetnosti, na početku formiranja kolonija, pre cvetanja
Šljiva 0,012 – 0,014 % (1,2 – 1,4 g na 10 l vode) Po prelasku praga štetnosti, na početku formiranja kolonija, pre cvetanja

Mehanizam delovanja:

Teppeki 500 WG je insekticid-aficid iz nove grupe piridinneksakarboksamida sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Jedinstveni način delovanja onemogućava stvaranje ukrštene rezistencije sa insekticidima za iste namene. U tretiranoj biljci kreće se akropetalno i translaminarno. Deluje kontaktno i želudačno već nakon 1 sata od usvajanja, a smrt nastupa nakon 2 do 5 dana u zavisnosti od izgladnjivanja štetočine.

Spektar delovanja:

Namenjen je suzbijanju :
1  lisnih vaši (Aphididae )
2 zelene lisne vaši jabuke (Aphis pomi )
3 pepeljaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginea )
4 zelene breskvine vaši (Myzus persicae )
5 šljivina zelena uš (Hyalopterus pruni )

Preporuke i napomene:

Preparat Teppeki 500 WG odlikuje duga perzistentnost na biljkama (14 do 21 dan) što omogućava punu zaštitu tokom cvetanja ako se primeni pre cvetanja. Takođe, karakterišu da odlične toksikološke i ekotokskološke osobine. Ne predstavlja opasnost za korisnike, za podzemne vode, ne predstavlja rizik za vodene organizme, pčele, ptice, ribe niti populacije priprodnih neprijatelja lisnih vaši, te nije razvrstan u grupe otrova. Zbog navedenog se odlično uklapa u programe integralne zaštite bilja. U zemljama EU Teppeki 500 WG prestavlja nezamenjivo rešenje u suzbijanju bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji i to u drip irigaciji nakon presađivanja u dozi od 160 do 200 g/ha. Primenjuje se i u usevima krompira, žitarica, suncokreta, paprika, dinje, paradajza, cveća i ukrasnog bilja. Najnovija ispitivanja ukazuju i na izuzetnu efikasnost u suzbijanju jabukine krvave vaši (Eriosoma lanigerum) u konc. 0,016 % uz dodatak okvašivača.

MBT: 2 – 3
KARENCA: 21 dan
MDK(mg/kg): 0,2 – jabuka, šljiva; 0,3 – breskva

Insekticidi

Agromarket